logo APL Expert

ÚČETNICTVÍ

Účetnictví samostatně sleduje podnik, střediska, zakázky, činnosti a stroje (vozidla). Vychází z běžné účetní osnovy, kterou si upravíte podle vašich potřeb. Čtyřmístná analytická část účtu je dostatečná pro běžné členění. Můžete pracovat s deníkem za celý rok vcelku i s každým měsícem zvlášť. Můžete účtovat do více měsíců souběžně. Deník můžete v několika formách vytisknout, včetně hlavní knihy. Obratová předvaha poskytne okamžitý přehled o všech obratech na účtech. Obsahuje počáteční stav, jednotlivé měsíce, celkové roční obraty, obrat v roční uzávěrce, celkový zůstatek. Výsledovku, rozvahu i cash flow lze jednoduše upravit a rozšířit. Jsou velmi odolné proti změnám předpisů