logo APL Expert

POKLADNA

Lze mít více pokladen. Každá má svou číselnou řadu dokladů a podle vaší volby se číslují příjmy a výdaje zvlášť nebo dohromady. Počet pokladen není omezen. Pokladní doklady mají hlavičku a rozpis. V hlavičce je celková částka dokladu, v řádcích rozepisujete jednotlivé částky včetně DPH. Na řádku lze uvést variabilní symbol a spustit párování plateb, jako třeba v bance. Okamžitě vytiskne doklad včetně automatického převodu částky do slovního vyjádření (584 = pětsetosmdesátčtyři). Každá pokladna má svůj analytický účet. Každý řádek pokladny i hlavička obsahuje cizí měnu.