logo APL Expert

MZDY A PERSONALISTIKA

Rozsáhlý program zpracovávající širokou oblast výpočtu mezd pro všechny typy organizací. Program počítá kompletně mzdy od docházky, přes jednotlivé položky ve mzdové výčetce až po odvody a srážky. Počítá průměry pro nemocenskou a pro pracovně právní účely, eviduje a počítá náhrady nemocí, dovolených či neplaceného volna. Vytváří výkazy a hlášení pro sociální správu a zdravotní pojišťovny. Umožňuje vést u jednoho zaměstnance více pracovních poměrů, kde počítá odděleně pojištění a společně daně. Provádí rekapitulace za podnik i za jednotlivá střediska, zakázky a činnosti. Personální část díky volitelným číselníkům dokáže sledovat různé informace o školeních, průkazech, znalostech atd. Samozřejmě eviduje děti, bydliště, telefonní čísla a další osobní údaje.