logo APL Expert

MAJETEK

Majetek a drobný investiční majetek zahrnuje zpracování celé oblasti hmotného a nehmotného investičního majetku. Program sleduje majetek, jak po stránce daňových odpisů, tak i účetních. Daňové odpisy je možno odepisovat rovnoměrně nebo zrychleně podle koeficientů nebo příslušných procent. Program si tyto koeficienty nastavuje sám podle daňové skupiny a roku zařazení. Tyto koeficienty jsou uvedeny v číselníku a dají se podle potřeby měnit. Odpisy pro účetnictví jsou počítány jako měsíční a to libovolným ročním procentem, rovnoměrně měsíčně a zrychleně měsíčně. Tyto hodnoty jsou také uvedeny v číselníku, proto je lze dle potřeby měnit. Program umožňuje vidět průběh odepisování investičního majetku v rámci celé historie. Tiskové sestavy poskytují přehled o daňových i účetních odpisech, oprávkách, zůstatkových cenách. Uživateli je ponechána možnost si vývoj odpisů řídit podle vlastního uvážení, veškeré hodnoty jsou jen nabízeny a dají se přepsat. Program si poradí i se zhodnocením majetku nebo se změnou ceny majetku (která není zhodnocením). Vstupní účetní a daňová cena se mohou lišit.