logo APL Expert

ODBĚRATELSKÁ FAKTURACE

Faktury lze tvořit samostatně nebo převedením z jiných dokladů (výdejky, objednávky..). Můžete mít několik fakturačních řad se samostatným číslováním faktur. Jednotlivým odběratelům lze nastavit vlastní dobu splatnosti, procento penále, cenové skupiny a slevy. U každé položky faktury je možné samostatně určit procento bonusu, na celou fakturu lze uplatnit celkovou slevu. Fakturovat a platit faktury lze v cizí měně. Při zápisu zboží jste okamžitě informováni o stavu na všech skladech. Na začátek i konec faktury lze zapsat vlastní text. Faktura je automaticky zdaněna podle fakturovaného zboží, které má daňovou skupinu uvedenu v ceníku. Samozřejmě lze použít více daňových skupin na jedné faktuře. Program sleduje placení faktur přes banku, pokladnu či interní doklady. Ke každé faktuře je přehled všech placených částek s datem platby, číslem dokladu, výsledkem platby (nedoplatek, přesně, přeplatek ...). Ke každému odběrateli program ukáže seznam jeho faktur a jejich plateb. Zobrazí se i celkový součet všech jeho zaplacených a nezaplacených faktur. Součástí programu je i vystavování upomínek. Program umí fakturu zaúčtovat jako komplexní účetní případ. Účtování probíhá i na jednotlivá střediska, zakázky, činnosti a stroje.