logo APL Expert

DODAVATELSKÁ FAKTURACE

Faktury lze tvořit samostatně nebo převedením z jiných dokladů (příjemky, objednávky..). Můžete mít několik fakturačních řad se samostatným číslováním faktur. Jednotlivým dodavatelům lze nastavit vlastní dobu splatnosti, procento penále, cenové skupiny a slevy. U každé položky faktury je možné samostatně určit procento bonusu, na celou fakturu lze uplatnit celkovou slevu. Fakturovat a platit faktury lze i v cizí měně. Při zápisu zboží jste okamžitě informováni o stavu na všech skladech. Faktura je automaticky zdaněna podle fakturovaného zboží, které má daňovou skupinu uvedenu v ceníku. Samozřejmě lze použít více daňových skupin na jedné faktuře. Daň lze ručně upravit tak, aby odpovídala skutečnému daňovému dokladu. Program sleduje placení faktur přes banku, pokladnu a interní doklady. Ke každé faktuře je přehled všech placených částek s datem platby, číslem dokladu, výsledkem platby (nedoplatek, přesně, přeplatek ...). Účtování probíhá i na jednotlivá střediska, zakázky, činnosti a stroje.