logo APL Expert

DPH

Sazebník DPH obsahuje všechny běžně používané daňové skupiny. Je možné ho rozšiřovat a upravovat, program je tím odolný proti změnám daňových předpisů. Program vybírá daňové doklady (přijatá plnění a uskutečněná plnění) od data do data, které zadáte. Vybírá je ze všech faktur, dobropisů, pokladních dokladů a interních dokladů. Vytvořený seznam obsahuje všechny náležitosti daňových dokladů, jako je adresa, IČO, DIČ, datum uskutečnění zdanitelného plnění, datum příjmu nebo vystavení dokladu atd. Výběr dokladů lze spouštět opakovaně. Pokud zjistíte, že vám některé doklady chybí, je možné je např. ve fakturaci doplnit a spustit výběr dokladů znovu. Každá daňová skupina má zadána čísla řádků výkazu DPH, kam se zapisuje její základ daně a vlastní daň. Při výběru dokladů pro přijatá a uskutečněná plnění se částky napočítávají do výkazu DPH, přímo na takto určené řádky. Program dopočítá součtové řádky výkazu a tím získáte kompletní daňový výkaz. Vytištěný výkaz můžete přímo předat na finanční úřad.

Program rovněž počítá výkazy pro INTRASTAT!