logo APL Expert

ČÍSELNÍKY

Můžete mít několik bankovních účtů u různých bank. Každý účet má své bankovní výpisy, svůj konečný stav. Konstantní symbol na řádku výpisu určuje, zda se platí faktura či dobropis, nebo zda se jedná o jiný převod peněz (do pokladny, výplaty atd.). Při platbě faktury se údaje okamžitě píší do saldokonta včetně výsledku platby (nedoplatek, přesně, přeplatek...). Při nejasnostech v platbě můžete sami rozhodnout o zaplacení či nezaplacení nabízené faktury. Program dohledává faktury podle názvu nebo bankovního účtu plátce (příjemce) nebo podle částky k úhradě. Program se zeptá vždy, pokud není faktura přesně uhrazena. Tedy v případě nedoplatku, přeplatku (zjistí se tak dvojí placení stejné faktury) nebo i haléřového rozdílu. Pokud variabilní symbol ukazuje na dvě různé dodavatelské faktury (mají u dodavatelů stejné číslo), sami vyberete, kterou z těchto faktur zaplatit. Platbu je možné odložit a provést později, pokud by se vám na ní cokoliv nezdálo. Při opakovaném zpracování téhož výpisu program prochází pouze ty řádky, které se dříve nezpracovaly. Každé bankovní spojení má vlastní analytický účet. Protiúčet si program najde sám, a to buď ve faktuře nebo v číselníku konstantních symbolů (při převodech peněz, kdy se nejedná o platbu faktury).

Při platbách v cizí měně program automaticky dopočítává kursové rozdíly a účtuje je do interních dokladů.

Hromadný příkaz k úhradě vybere faktury podle vašeho výběru. Příkaz můžete libovolně upravovat, přidávat nebo ubírat platby. Lze použít i na platby mezd sporožirem či jakékoliv jiné platby.

Příjem výpisů z banky i zasílání příkazů funguje v naprosté většině bank automaticky přes nadefinované bankovní formáty.